Szczegóły

Tytuł artykułu

Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Twitter; socjologia Internetu; socjologia cyfrowa; badania społeczne w Internecie, serwisy społecznościowe; dane z mediów społecznościowych; Big Data, small data

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

×