Szczegóły

Tytuł artykułu

Advanced control of direct-driven PMSG generatorin wind turbine system

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

wind turbine, PMSG generator, MPPT control, pitch control, simulationstudies

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

eISSN: 2300-2506 ; ISSN: 1427-4221

×