Szczegóły

Tytuł artykułu

Nota redakcyjna

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2017

Numer

No 2 (172)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×