Szczegóły

Tytuł artykułu

Prof. dr hab. Irena E. Kotowska - naukowiec, dydaktyk i wychowawca

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2017

Numer

No 2 (172)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×