Details

Title

Poczucie osamotnienia a zadowolenie z życia osób w wieku 50 lat i więcej w Polsce w świetle danych badania GGS-PL

Journal title

Studia Demograficzne

Yearbook

2017

Numer

No 2 (172)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0039–3134
×