Details

Title

O największym, tymczasowym moście przez Wisłę

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2017

Numer

No 2

Publication authors

Keywords

zabytek techniki ; most tymczasowy ; Wisła ; Wyszogród

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Abstract

W artykule zostało omówionych sześć rozwiązań konstrukcyjnych ustroju niosącego zastosowanych w dawnym wiślanym moście w Wyszogrodzie, które dzisiaj nie są już stosowane. Opisano je na podstawie danych zawartych w źródłach pisanych, mapach topograficznych, dawnych fotografiach, pocztówkach i informacjac prasowych, które zebrane zostały w monografi i pt. „Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie”, opublikowanej przez autora w 2016 r. Konstrukcje tymczasowe mostu były utrzymywane przez długi, 77-letni okres do czasu zbudowania w 1999 r. nowego trwałego mostu przez Wisłę koło Wyszogrodu. Dawny most znajdował się w ewidencji zabytków architektury i budownictwa prowadzonej przez ówczesny Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Niestety nie doczekał się wpisu do rejestru, decyzji o jego prawnej ochronie i został rozebrany.

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Date

2017.09.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5865
×