Szczegóły

Tytuł artykułu

O największym, tymczasowym moście przez Wisłę

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865

×