Szczegóły

Tytuł artykułu

Architektura wnętrz w polskich filmach fabularnych lat 60. XX wieku

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

architektura wnętrz ; polski film ; lata 60. XX wieku

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×