Details

Title

Architektura zielona – wymóg czy przeznaczenie współczesnych miast zrównoważonych?

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2017

Numer

No 2

Authors

Keywords

„zielona architektura” ; bioróżnorodność miasta ; zieleń miejska ; rozwój zrównoważony ; architektura ekoaktywna ; przestrzenie międzygatunkowe ; biom miejski

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Date

2017.06.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5865
×