Szczegóły

Tytuł artykułu

Characterisation of large zooplankton sampled with two different gears during midwinter in Rijpfjorden, Svalbard

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore-2017-0023

×