Szczegóły

Tytuł artykułu

Eulalia picta Kinberg, 1866– tube builder or specialized predator?

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Antarctic, Admiralty Bay, tubes, sediments, Eteoninae, Phyllodocidae

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

×