Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej przez polskich naukowców

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×