Details

Title

Podstawy naukowe teorii modeli biznesowych – wybrane aspekty

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×