Szczegóły

Tytuł artykułu

„ Z nieba wytopiony dar”. Ikonofi lia i ikonodulia w wierszach Joanny Pollakówny

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×