Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 3 (342)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0037

×