Szczegóły

Tytuł artykułu

1. Mroczne cienie literatury epistolarnej (Listy z Dachau.Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek. Wstęp i opracowanie KrystynaHeska-Kwaśniewicz, Lucyna Sadzikowska) 2. Pejzaż postkolonialny (Dorota Wojda, Polska Szeherezada.Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×