Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 3 (342)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0037

×