Szczegóły

Tytuł artykułu

Zwrot historyczny w teorii organizacji: splatając ważne wątki w badaniach nad praktykami pamięci organizacyjnej

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

zwrot historyczny; teoria organizacji; pamięć społeczna; tożsamość organizacji; nostalgia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Socjologii PAN ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

×