Szczegóły

Tytuł artykułu

Od solidarności obligatoryjnej do solidarności kontraktowej? Więzi rodzinne w procesie przemian

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×