Szczegóły

Tytuł artykułu

Rodzina na wiele wariantów, ale czy z mniejszym zakresem solidarności?

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

solidarność międzypokoleniowa; wymiary solidarności rodzinnej; formy rodziny; kohabitacja; poczucie zobowiązań rodzinnych

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Socjologii PAN ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×