Szczegóły

Tytuł artykułu

Radiological results and clinical complications after calcaneal articular fracture surgical treatment using minimally invasive percutaneous fixation

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×