Szczegóły

Tytuł artykułu

Radiological results and clinical complications after calcaneal articular fracture surgical treatment using minimally invasive percutaneous fixation

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Identyfikator

ISSN 0015-5616

×