Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of some microbial agents, natural and chemical compounds for controlling tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×