Szczegóły

Tytuł artykułu

“Versi di un piacere particolare”: sulle traduzioni italiane dellapoesia omoerotica di Costantino Kavafis

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911

×