Szczegóły

Tytuł artykułu

Teorie przeświadczeń pozaracjonalnych a teoria Musiała--Wolniewicza (I. Butmanowicz-Dębicka, Wiedza pozaracjonalnaw świetle wybranych teorii, Kraków 2015)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×