Szczegóły

Tytuł artykułu

Antibiotics in a WWTP discharge into Chaobai River, Beijing

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

antibiotics, PPCPs, WWTP, BAF, advanced treatment

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×