Szczegóły

Tytuł artykułu

NH4+ adsorption and adsorption kinetic by sediments in a drinking water reservoir

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

reservoir; sediment, sorption, sorption isotherm, sorption kinetic

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×