Szczegóły

Tytuł artykułu

Content of phenolic compounds in soils originating from two long-term fertilization experiments

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Phenolic compounds, soil, long-term experiments, fertilization, FYM, slurry

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×