Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of cold plasma on degradation of organophosphorus pesticides used on some agricultural products

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2017

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.1515/jppr-2017-0004

×