Szczegóły

Tytuł artykułu

1. Effects of loose kernel smut caused by Sporisorium cruentum onrhizomes of Sorghum halepense

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

×