Szczegóły

Tytuł artykułu

Original Article. Effects of loose kernel smut caused by Sporisorium cruentum onrhizomes of Sorghum halepense

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2016

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.1515/jppr-2017-0009

×