Szczegóły

Tytuł artykułu

Historiografia polska epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku. Próba oceny

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

tom 47

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

historiografia polska po 1989 r. ; czasy nowożytne ; historia społeczna ; historia gospodarcza ; konferencje naukowe

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

7-75

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×