Details

Title

Historiografia polska epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku. Próba oceny

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2017

Numer

tom 47

Publication authors

Keywords

historiografia polska po 1989 r. ; czasy nowożytne ; historia społeczna ; historia gospodarcza ; konferencje naukowe

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

7-75

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0073-277X
×