Szczegóły

Tytuł artykułu

Historia społeczna i historia kulturowa epoki nowożytnej. Doświadczenia oraz perspektywy ukrywania i odkrywania jednostki

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

tom 47

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

historia społeczna i kulturowa ; tożsamość ; egodokument ; jednostka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

77-88

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×