Details

Title

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu (2020). Geneza, przygotowania, szanse i wyzwania

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2017

Numer

tom 47

Publication authors

Keywords

CISH ; XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu ; Europa Środkowo-Wschodnia ; alter-natywne nowoczesności ; geopolityka wiedzy ; sprawiedliwość epistemiczna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0073-277X

×