Szczegóły

Tytuł artykułu

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu (2020). Geneza, przygotowania, szanse i wyzwania

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

tom 47

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

CISH ; XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu ; Europa Środkowo-Wschodnia ; alter-natywne nowoczesności ; geopolityka wiedzy ; sprawiedliwość epistemiczna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×