Szczegóły

Tytuł artykułu

The History Manifesto Jo Guldi i Davida Armitage’a

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

tom 47

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

manifest naukowy ; historiografia scjentystyczna ; braudelizm ; historia ekspercka ; historia prewidystyczna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×