Szczegóły

Tytuł artykułu

Recepcja The History Manifesto Davida Armitage’a i Jo Guldiw środowisku skupionym wokół czasopisma „Annales”

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 47

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×