Szczegóły

Tytuł artykułu

Długie trwanie, warsztat historyka i publiczna rola historii.Anglojęzyczna recepcja The History Manifesto

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 47

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×