Szczegóły

Tytuł artykułu

Długie trwanie, warsztat historyka i publiczna rola historii. Anglojęzyczna recepcja The History Manifesto

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

tom 47

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

The History Manifesto ; długie trwanie ; makrohistoria ; metodologia historii ; zaangażowanie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×