Szczegóły

Tytuł artykułu

O źródłach Holokaustu w świetle badań nad destrukcyjnym posłuszeństwem

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

tom 47

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

autorytet ; destrukcyjne posłuszeństwo ; Holokaust ; ideologia ; zawistne uprzedzenie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×