Szczegóły

Tytuł artykułu

Michaił N. Pokrowski i Dawid B. Riazanow. Historycy a bolszewizm

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

tom 47

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

historycy ; rzeczywistość radziecka ; państwo ; dorobek naukowy ; bolszewizm

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×