Szczegóły

Tytuł artykułu

W poszukiwaniu klucza do zrozumienia historii XX stulecia. Teoria historii i metodologia stosowana Timothy Snydera

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2017

Numer

tom 47

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Timothy Snyder ; historia XX wieku ; stosowana metodologia historii ; paradygmat historii transnarodowej ; społeczna i polityczna odpowiedzialność historyka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×