Details

Title

Niekeynesowska zależność pomiędzy tempem wzrostu gospodarczegoa wielkością dochodów i wydatków publicznych (w relacji do PKB)w latach 2001–2015 w 11 państwach Europy Środkowo-Wschodniejnależących do Unii Europejskiej

Journal title

Finanse

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identifier

ISSN 1899-4822
×