Szczegóły

Tytuł artykułu

Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metodi literatury

Tytuł czasopisma

Finanse

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identyfikator

ISSN 1899-4822
×