Details

Title

Stabilność finansowa i napięcia w systemie finansowym w środowisku ujemnych stóp procentowych

Journal title

Finanse

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Finansach PAN

Identifier

ISSN 1899-4822
×