Szczegóły

Tytuł artykułu

Removal of antibiotics and dyes from aqueous solution using graphene/TiO2 composite

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

conservation activities, forest health, group interview, species diversity, planning management

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×