Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of magnetite nanoparticles synthesis conditions on their ability to separate heavy metal ions

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

iron oxide nanoparticles ; heavy metals separation ; co-precipitation adsorption

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×