Szczegóły

Tytuł artykułu

Spatial distribution, environmental risk and source of heavy metals in street dust from an industrial city in semi-arid area of China

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

heavy metals, spatial distribution, source, risk assessment, industrial city, dust

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×