Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimization with Response Surface Methodology of biosorption conditions of Hg(II) ions from aqueous media by Polyporus Squamosus fungi as a new biosorbent

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

biosorption, mercury, optimization, Polyporus squamosus, response surface methodology

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×