Szczegóły

Tytuł artykułu

Nanofiltration renovation of mineral water

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

mineral water, water renovation, nanofi ltration, hydrogeochemical type of water.

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×