Szczegóły

Tytuł artykułu

Dynamics of ibuprofen biodegradation by Bacillus sp. B1(2015b)

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

ibuprofen, biodegradation, Bacillus, cometabolism, non-steroidal anti-infl ammatory drug

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×