Szczegóły

Tytuł artykułu

Adsorptive removal of pentachlorophenol from aqueous solutions using powdered eggshell

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

adsorption ; pentachlorophenol ; eggshell ; low-cost adsorbent

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×