Szczegóły

Tytuł artykułu

Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 266

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

DOI

10.24425/117871

×